انواع فینچ

فینچ پرنده ای بسیار زیبا و پر طلاتم است و به خاطر بازیگوشی بسیار این پرنده مورد توجه اغلب مردم قرار گرفته است .

تا کنون صدها گونه فینچ شناسایی شده است که اغلب آنها در ایران یافت میشود.

فینچ ها رابه طور کلی میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد :

1- فینچ های رنگی : که از نظر رنگ و زیبایی مورد توجه قرار میگیرند .

2- فینچ های آواز خوان : که به خاطر صدای زیبایشان مورد توجه قرار

میگیرند .

عکس از برخی گونه ها

 فینچ گولدین :
این گونه بسیار زیبا و با رنگ پرجلا ،اما شرایط نگهداری و تولید مثل فوق العاده سختی دارند و برای مبتدی سفارش نمیشود

فینچ  سر سرخ یا اسبی

فینچ گلو قرمز
گونه نر این پرنده نوار قرمز رنگی زیر گردنشان است اما در ماده ها این گونه نیست  و فینچ فوق العاده ای برای نگهداری در سالن است

 2 نمای فینچ اسبی

فینچ کریمسون

 فینچ سر سرخ

اسبی

گولدین

فینچ سه رنگ نان یا نرگسی

فینچ منقوش
این گونه بسیار بازیگوش و زیبا و گونه ای مناسب برای نگهداری در سالن است

 

 

فینچ تیمسون

روبین آمریکایی 

فینچ آوازه خوان طلائی

کاردینال

فینچ های سیاه روسی

 

 فینچ کروند سیاه

 فینچ گوره خری

کاردینال ماده تاج دار

فینچ برلی

فینچ کرنس

فینچ قرمز

فینچ بالت

فینچ جغدی

 

/ 0 نظر / 115 بازدید