فینچ گوره خری

فینچ گوره خری :

 

این گومه فینچ بسیار جذاب ، بازیگوش ، تولید مثل عالی ، خو گرفتن سریع این پرنده با انسان واین عوامل وشرایط این گونه را از اهمیت خاص میان مردم برخوردار نموده است .

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید